Administrationsselskabet BOVIA er for alle almene boligforeninger, der ønsker at stå stærkere i fremtiden. Vi har den fornødne specialviden, og tager os af jura og administration, så vores kunder – boligforeningerne – kan bruge deres tid på at gøre boligforeningens lejemål attraktive for beboerne.


Bolig- & energitekniker med projekterfaring

Stillingen referer til beboerservicechefen.

Du har ansvar for ledelse af personalet via områdets områdevarmemester, herunder at sikre et konstruktivt arbejdsmiljø hvor personalet er engageret i deres arbejde, så afdelingerne og beboerne sikres en god og professionel service. Ligeledes er du overordnet ansvarlig for personalets faglige, personlige og samarbejdsmæssige udvikling og resultater.

Dit arbejdsområde vil, ud over basisopgaver som:

  • drifts- og vedligeholdelse
  • ledelse gennem områdevarmemesteren
  • budgetlægning og beboerdemokrati

være at bistå de øvrige teknikere – fagmedarbejderne – med projektstyring og budgetopfølgning på projekter inden for el, vand, varme, ventilation.

I samarbejde med beboerservicechefen/driftslederen, team udlejning og teknik udformer du kvalitetsmålsætninger og kvalitetsplaner samt deltager i løbende opfølgning af, hvordan planerne realiseres.

Desuden er du administrativt og via projekter ansvarlig for eksekvering af delelementer inden for FNs 17 verdensmål, herunder bl.a. energioptimering.

Om dig

Du er udadvendt og god til at afstemme din kommunikation efter modtageren. Det falder dig naturligt at organisere såvel dit som andres arbejde, så det bliver effektivt. Dine samarbejdsevner er gode, og du indgår gerne i et teamwork.

Du kommer til at arbejde i et åbent og projektorienteret miljø, hvor det er afgørende, at du både evner at kommunikere tydeligt i skrift og tale og se dine projekter i en tværorganisatorisk sammenhæng.

Du trives med administrativt arbejde samt projektarbejde hvor du ikke selv har ”hands on” i udførelsesfasen, og hvor processen til tider kræver bestyrelsernes stillingtagen.

Tålmodighed og en pragmatisk tilgang til opgaven passer på dig. Du er loyal, proaktiv, selvstændig og tillidsskabende. Samtidig besidder du politisk tæft og tænker på hele organisationen fremfor suboptimering.

Resultater og opgaver leverer du til aftalt tid og i aftalt kvalitet. Ligeledes er du omstillingsparat, forandringsskabende og du bevarer overblikket på tværs af systemer, mennesker og afdelinger. Endvidere vil du være med til at skabe en resultatorienteret kultur, med ejerskab, hvor vi tør være undersøgende og innovative.

Kvalifikationer

Du har erfaring med drift og vedligeholdelse af bygninger samt overordnet personaleledelse. Ligesom du kan bruge Microsoft Office programmerne, gerne som superbruger, og gerne EG-bolig. Du har indsigt i budget- og regnskabsopfølgning.

Du har erfaring med specialistopgaver indenfor bolig og energisektoren, og har sandsynligvis en relevant uddannelse som f.eks. byggetekniker, teknisk assistent, el-installatør, vvs-tekniker. Det er et ekstra plus hvis du har branchekendskab fra den almene boligsektor, og gerne har arbejdet struktureret med projektledelse.

Vigtigst er det, at du har med drift og vedligeholdelse af bygninger og mod på projektledelse samt brænder for at videreudvikle dig som projektleder.

Bovia tilbyder

En spændende stilling, hvor du:

  • Bliver udfordret på projektledelse
  • Bliver en del af en dynamisk organisation
  • Kommer til at arbejde med nogle af FNs 17 verdensmål
  • Fortsat kan udvikle dig
  • Tjener en god løn, der modsvarer dine kvalifikationer

Interesseret?

Hvis du har de rette kvalifikationer og erfaringer til dette job, bedes du indsende ansøgning og CV i Word eller PDF, ved at klikke på “Ansøg stillingen” nederst på siden.

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Jan Jørgensen telefon +45 41 19 17 03.

© 2023

logo-footer