Administrationsselskabet BOVIA er for alle almene boligforeninger, der ønsker at stå stærkere i fremtiden. De har den fornødne specialviden, og tager sig af jura og administration, så deres kunder – boligforeningerne – kan bruge deres tid på at gøre boligforeningens lejemål attraktive for beboerne. BOVIA administrerer og udlejer p.t. ca. 8.000 boliger i Kolding, Lunderskov, Vejen, Billund og Grindsted.


CONTROLLER TIL BOVIA I KOLDING

Med reference til regnskabschefen får du ansvar for budgetprocessen for afdelingernes i alt ca. 120 budgetter. Herunder opstilling og vedligeholdelse af dokumentation og præsentation af budgetter, gennemførelse af budgetmøder med inspektører og med afdelingsbestyrelser, samt budgetopfølgning. Endvidere aktivt udvikle budget- og budgetopfølgningsprocessen.

Dine øvrige nøgleopgaver vil være udarbejdelse af analyser og dokumenter, f.eks. styringsrapporter, effektiv drift og egenkontrol. Som en del af stabsfunktionen bliver du en vigtig rådgiver og sparringspartner i organisationen og skal bl.a. yde support til f.eks. inspektør kalkulationer og analyser. Desuden vil der være opgaver inden for intern controlling, samt på regnskabssiden f.eks. være afstemningsopgaver, udarbejdelse af eksternt regnskab og regnskabsmøder med afdelingsbestyrelser.

Derudover kan der forekomme projekter, hvor du agerer som projektdeltager og projektleder i interne projekter, håndtere tinglysningsopgaver og opgaver i forbindelse med konvertering af lån.

Om dig

Du er udadvendt og god til at afstemme din kommunikation efter modtageren. Det falder dig naturligt at organisere dit arbejde, så det bliver effektivt. Dine samarbejdsevner er gode, og du indgår gerne i et teamwork. Din vedholdenhed har vist sit værd i din karriere og det samme dit ønske om at se resultater og tage initiativ.

Du kommer til at arbejde i et åbent og projektorienteret miljø, hvor det er afgørende, at du både evner at kommunikere tydeligt i skrift og tale og se dine projekter i en tværorganisatorisk sammenhæng.

Tålmodighed og en analytisk tilgang til opgaven passer til dig. Du er loyal, proaktiv, selvstændig og tillidsskabende. Samtidig tænker du på hele organisationen fremfor suboptimering.

Kvalifikationer

Du har en relevant uddannelse som HA eller HD gerne suppleret med yderligere uddannelse, og du har evne og vilje til løbende videreuddannelse og kompetenceudvikling. Dertil kommer erfaring med regnskabsafslutning og du besidder regnskabs- og bogholderimæssig flair. Du er en erfaren bruger af Microsoft Office Word og behersker Excel på højt niveau.

Desuden har du erfaring fra at arbejde med økonomisystemer, databaser, pivottabeller, gerne konstruktion af modeller og udtræksfiler samt interesse for at sætte struktur og orden på data.

Har du kendskab til den almene sektor eller på anden måde forståelse for de administrative og politiske processer i boligforeningsregi er det et plus, men ikke et krav.

Dine skriftlige og mundtlige formidlingsevner er på højt niveau, og du er i stand til at indhente og videregive informationer.

Bovia tilbyder

En spændende stilling, hvor du:

  • Har frihed under ansvar, og kan sætte dit præg
  • Bliver en del af en dynamisk organisation
  • Aktivt deltager i projekter også som projektleder
  • Får udfordringer og kan udvikle dig
  • Tjener en god løn, der modsvarer dine kvalifikationer

© 2023

logo-footer