Forandring er en kraft som stiller store krav til virksomheden

Hos FRONTPEOPLE A/S hjælper vi virksomheder med at forstå og håndtere forandring og skabe løsninger der sikrer god ledelse, engagerede medarbejdere og bæredygtig vækst, hvad enten det er med fokus på udvikling af individet, teamet eller hele virksomheden. Vi arbejder grundigt med at forstå og belyse forudsætningerne for forandring og kan hjælpe med at definere jeres situation og efterfølgende implementere de mest effektive løsninger.

Den 4. industrielle revolution har startet en ny bølge af forandringer for både virksomheder og medarbejdere og World Economic Forum vurderer at en tredjedel af de færdigheder og kompetencer der efterlyses i dag, vil være irrelevante i 2020. Det er en udmelding som iscenesætter en ny virkelighed for mange virksomheder og stiller store krav til virksomheders forandringsevne de kommende år.

To perspektiver på forandringsledelse

Forandringsledelse dækker over mange discipliner og består overordnet af to perspektiver, der er gensidigt afhængige af hinanden: Dét der har med det proces- og systemorienterede at gøre, og det der har med det menneske- og kulturorienterede at gøre. Vores ydelser falder ind under disse to kategorier og viser den samlede bredde af vores kompetencer indenfor forandringsledelse.

Bedst på partnerskabspotentiale

Den vigtigste parameter for vores succes er den parameter, vi af uvildige brancherapporter bliver dømt bedst til i vores region, nemlig at have ”Partnerskabspotentiale” (Bl.a.Supana’s brancherapport for Search og Headhunting virksomheder). At have partnerskabspotentiale betyder for os, at kunne tilegne os en dybdegående forståelse af jeres virksomheds kompleksiteter, som udgangspunkt for at udfordre jer på jeres strategiske forretningsudvikling. Derudover sætter vi en ære i, at samarbejde om at sikre strategisk fokus og ikke mindst på virksomhedens ledelsesgrundlag, som er udgangspunktet for al forandringsledelse.

 

Lederudvikling

FRONTPEOPLE A/S hjælper virksomheder med, at opnå et velfungerende ledelsesteam. Ledelse er komplekst og synergi og high-performance i ledergruppen kommer ikke af sig selv. At arbejde med fælles definitioner af ledelses- og adfærdskodeks, kombineret med værktøjer til konkrete ledelsesudfordringer, giver ledergruppen mulighed for at udvikle et fælles sprog og højner samtidigt niveauet for den enkelte leder.

Læs mere om vores tilgang til lederudvikling eller ring til os og få en snak omkring hvordan vi kan hjælpe jeres virksomhed.

 

Performancekultur i jeres virksomhed

FRONTPEOPLE A/S hjælper virksomheder med, at sikre succesfuld organisationsudvikling ved hjælp af styrket fællesskabsfølelse. Gennem en stærk ”VI”- og fællesskabsfølelse, kan siloerne nedbrydes, motivationen højnes og engagementet hæves på tværs af organisationen.

At skabe en performancekultur har i flere år været et varmt emne for virksomheder. På trods af det store fokus, er det fortsat et område, hvor mange virksomheder stadig har meget at arbejde med. Performancekultur kan opnås igennem mange aktiviteter, men hos FRONTPEOPLE A/S tror vi grundlæggende på, at business performance og leadership performance kommer fra et stærkere VI – en stærk fællesskabsfølelse blandt alle virksomhedens medarbejdere og ledere.

Læs mere om vores VI-strategi, og hvordan vi med vores processer kan skabe en performancekultur i jeres virksomhed.

 

Vores proces for strategiudvikling

FRONTPEOPLE A/S hjælper virksomheder med, at komme i mål med strategiske målsætninger. Vores tilgang til strategiudvikling er samarbejdende hvor vi agerer proceskonsulenter og sparringspartnere og udfordrer jer på både det kortsigtede og langsigtede strategiske udsyn. Resultatet af en strategiudviklingsproces er nye kritiske perspektiver på jeres forretning, som støttes op af konkrete handlingsplaner for, hvordan I forretnings- og ledelsesmæssigt forholder jer til både den korte og langsigtede fremtid.

Læs mere om vores tilgang til strategiudvikling eller kontakt os, for at høre hvordan vores proces kan hjælpe dig.

 

Salgsledelse

Hos FRONTPEOPLE A/S hjælper vi virksomheder med, at sikre deres kunder får den optimale oplevelse med deres virksomhed, da enhver medarbejder og kundekontakt er vigtig. En investering i salgstræning er godt givet ud – bedre salgsperformance kan aflæses direkte på bundlinjen. Vores salgsledelse er dog meget mere end ’bare’ salgsteknikker. Vores proces har et noget højere udgangspunkt og ligger vægt på en forståelse for jeres virksomhed og situation. Derfor ser vi ikke kun, i de siloer virksomheden er opdelt i, men ser på hvordan samspillet mellem jeres medarbejdere og afdelinger bliver ideelt.

Læs mere om vores tilgang til salgsledelse eller kontakt os for at høre mere.

 

Kontakt os gerne på tlf. +45 75 19 19 38 eller pty@frontpeople.dk