Lederdøgnet: Boost jeres lederudvikling på et døgn og skab klarhed

Mange ledergrupper har så travlt med at drifte og løse kortsigtede problemstillinger, at de glemmer at fokusere på deres indbyrdes evne til at lede virksomheden. Lederudvikling er derfor noget, mange ledergrupper ikke kan finde tid tid. At diskutere de langsigtede problemstillinger, strategiimplementering og ledelse er det der ultimativt flytter forretningen, men det kan være svært at finde tid eller fokus til at sætte det på dagsordenen.

Hos FRONTPEOPLE A/S hjælper vi virksomheder og ledergrupper med at skabe rammer for den effektive udvikling af hele ledergruppen som en samlet mekanisme gennem lederudvikling. Ledelse er godt nok en en-mands disciplin for den enkelte leder, men uden sparring med de øvrige ledere, afdelinger og direktionen bliver den udøvede ledelse retnings- og meningsløs. Derfor er det vigtigt at italesætte de kritiske udviklingsparametre for virksomheden i et fælles forum hvor hele ledergruppen kan afstemme hinandens formål, mission, styrker og svagheder overfor hinanden. Denne øvelse skaber ikke bare samhørighed og alignment, men endnu vigtigere, også tillid mellem lederne. Vi oplever at den grundlæggende tillid mellem ledergruppens medlemmer er det nøgleelement der sikrer, at siloer i organisationen ikke oparbejdes, men derimod nedbrydes, og som samtidigt styrker organisationens evne til at samarbejde og koordinere. Effekten af dette er blandt andet en bedre bundlinje.

Netop styrkelsen af den fælles tillid som en afgørende faktor for ledergruppens succesparameter, har en af vore kunder nævnt som det største udbytte i det følgende:

»Det var vigtigt for vores ledere, at der blev skabt en fælles forståelse for, hvilken retning ledergruppen skal bevæge sig i, herunder at gennemgå og afstemme de enkelte afdelingers vision og mission. Ledelsen fik en fælles tillid til hinanden, som helt sikkert vil gavne det fremtidige samarbejde.« Henrik H. Blicher, DIN Forsyning.

24 timer der gør en forskel for jeres forretning

Vores erfaring er, at et døgn i intenst samvær med hinanden, hvor også aftenen inddrages og udnyttes til det sociale, giver det mest effektive udbytte. Vi inviterer derfor hele ledergruppen til 24 timers skræddersyet intenst samvær med tid til både det faglige og det sociale. Det hele foregår udenfor den bane vi spiller på til daglig, det vil sige som internat – væk fra kontoret – og fokuserer på de ledelsesmæssige spørgsmål som vi måske ikke får givet tilstrækkeligt fokus til daglig: Hvad er vores styrker og svagheder hver især som ledere? Hvor er jeg en ressource for andre, og hvornår er andre en ressource for mig? Og hvad er god ledelse egentlig i vores virksomhed, hvordan udøver man det, og hvilken adfærd er det, vi skal udvise for at fremme vores kulturværdier?

Overvejer du at få hjælp til et effektivt boost af ledergruppens fælles udvikling og performance gennem vores forløb med lederudvikling? Kontakt os gerne og hør hvordan vi kan hjælpe jer med at få det maksimale ud af jeres proces.

Kontakt os på tlf. +45 7519 1938 eller pty@frontpeople.dk.