Lederudvikling handler om at give lederne muligheden for at skabe engagerede medarbejdere. Men ledelse er komplekst – synergi og high-performance i ledergruppen kommer ikke af sig selv. At arbejde med fælles definitioner af ledelses- og adfærdskodeks, kombineret med værktøjer til konkrete ledelsesudfordringer, giver ledergruppen mulighed for at udvikle et fælles sprog og højner samtidigt niveauet for den enkelte leder. Uagtet om vi skræddersyer et forløb for et individ eller en gruppe, er et fælles element i processen, at der skal være både et fagligt og personligt perspektiv, da det er kombinationen af disse der gør lederudviklingen effektiv.

Engagement gennem ledelse

Uengagerede medarbejdere er symptomet på mangelfuld ledelse, og ifølge Gallups seneste ”State of the Global workforce” rapport, er blot 21 % af medarbejderne i danske virksomheder engagerede. Dermed er hele 79 % enten uengagerede eller aktivt uengagerede, hvilket understreger vigtigheden af, at lederudvikling fortsat er et kritisk indsatsområde for danske virksomheder.

Lederudvikling er en vedvarende proces

For at blive god til noget i skal man træne hårdt og vedvarende, og det er ikke spor anderledes med lederudvikling. At tage udgangspunkt i konkrete udfordringer på tværs af ledelseslaget i et forum hvor der trænes ledelse, åbner op for en fælles forståelse af, hvordan specifikke ledelsessituationer bedst håndteres. Det optimale opnås, når ledelse i situationen, stemmer overens med virksomhedens kulturværdier og praksis for god ledelse. Når en gruppe af ledere, arbejder med at træne ledelse, styrkes sammenholdet i gruppen yderligere. Et sådan sammenhold har en stor indvirkning på virksomhedens generelle måde at arbejde på.

» Vi ser ofte at fælles lederudvikling har den indirekte effekt, at der efterfølgende nedbrydes siloer i virksomheden. «

Der er mange gode argumenter for at øge performance, synergi og sammenhængskraft i ledergruppen. Ledelse er komplekst, men vi kan hjælpe hinanden med at gøre det mere simpelt.

Kontakt os gerne på tlf. +45 7519 1938 eller pty@frontpeople.dk