I dag er virksomheders evne til at skabe værdi blevet afhængige af, at kunne navigere i mere komplekse sammenhænge end nogensinde før. Systemer, mennesker, kulturer og formål skal spille sammen og skabe effektfuld synergi, der kan måles på bundlinjen. Samtidig er det afgørende for virksomheder, at arbejde intenst med performancebegrebet i alle grene af virksomheden. Herigennem kan virksomheden skubbe sine grænser for, hvad god ledelse og god virksomhedsdrift betyder for virksomheden, dens kunder og ikke mindst dens medarbejdere.

VI-strategi

Hos FRONTPEOPLE A/S har vi udviklet et koncept, der indrammer denne kompleksitet i én proces, der med mennesket i centrum, tænker 360 grader rundt om udviklingen af jeres virksomhed. Resultatet af et VI-STRATEGI forløb er øget sammenhængskraft, performancekultur og en stærk samhørig ledelseskultur. Resultaterne og den feedback vi får, fra vores kunder er ydermere så positiv, at vi har valgt at beskytte VI-STRATEGI med et Trademark.

Ved at anvende virksomhedens vision og mission som rettesnor for at drøfte kulturværdier, ledelses- og adfærdskodeks, arbejdes der målrettet med at få disse begreber ud i organisationen, så de giver mening, efterleves og dyrkes aktivt af alle medarbejdere.

”Det er sjældent man vinder noget i holdsport alene”

Sådan siger håndboldspilleren Mikkel Hansen om holdperformance, hvilket i stigende grad også gør sig gældende for virksomheder. Talrige større internationale virksomheder, som for eksempel Microsoft, har gennem mange år også arbejdet dybt seriøst med at skabe det de kalder ”A one company culture”, som der kan læses mere om i dette link.

VI’et i VI-STRATEGI er ikke tilfældigt. For at virksomhedens strategi skal have succes, skal alle med på samme rejse. Dette opnås bedst ved at arbejde intenst og bredt med virksomhedens kulturværdier blandt ledere og medarbejdere, hvilket vi skaber et sikkert og rummeligt miljø for, i samarbejde med Jer.

Vil I også have en organisation, der holder sammen? Kontakt os gerne på tlf. +45 7519 1938 eller pty@frontpeople.dk så vi i fællesskab kan udfordre og udvikle.