Bedre salgsperformance kan aflæses direkte på bundlinjen. Derfor er investeringen i salgstræning som hovedregel givet godt ud. Erfaringen har vist os, at for at sikre, at investeringen bliver en succes, skal vi kende jeres virksomheds DNA. Der hvor resten af virksomheden også tager sit udspring. Det er udgangspunktet for vores arbejde med salgsperformance.

Vores sælgertræning er ikke blot et salgskursus med fokus på salgsteknikker og salgsledelse. Det er et skræddersyet forløb, der tager udgangspunkt i jeres DNA, overordnede strategi, marked og kunder.

Meget mere end salgsteknikker

Salg i dag er en afgørende del af eksekveringen af enhver overordnet strategi. De direkte salgsomkostninger er ofte høje. Samspillet mellem afdelinger og medarbejdere er nødvendigvis ikke optimale ift. at drive en professionel salgsproces. For at ændre på dette drejer det sig ikke om salgsteknikker, men om forståelse, ofte på et højt niveau, for jeres virksomhed og situation.

På samme tid drejer det sig om sælgernes viden om jer, om deres markeds- og konkurrentkendskab samt en klar og let eksekverbar strategi. Vi har værktøjerne, der får jer til at lykkes med det. Det sker gennem en struktureret salgstræning.

Enhver kundekontakt er vigtig

Markedet i de fleste brancher er i konstant udvikling. Den kontakt man har med sine kunder, er derfor uvurderlig ift. at følge med i konkurrenternes adfærd og forandringer i markedet i øvrigt. Dermed er det ikke ligegyldigt hvilke kompetencer personerne med direkte og indirekte kundekontakt besidder.

Salgstræning er derfor ikke udelukkende for sælgere og evt. salgsledelse. Det bør integreres i alle afdelinger med potentiel kundekontakt. Uanset hvem kunden møder, så vurderes denne persons adfærd, som værende gældende for hele virksomheden. Vi har processerne og facilitatorerne, der sikrer, at I kommer hele vejen rundt.

Vi kan sikre jer, at I opnår den forandring i kulturen, der gør, at I vinder kampen om kunderne og markedsandelene. Kontakt os derfor allerede nu på tlf. +45 75 19 19 38 eller jan@frontpeople.dk