Vi yder 12 måneders garanti på kandidater, der ansættes gennem et fuldt rekrutteringsforløb. Opsiger den udvalgte kandidat sin kontrakt i den aftalte garantiperiode grundet faktorer, som FRONTPEOPLE A/S med rimelighed burde have forudset, forpligter FRONTPEOPLE A/S sig til at finde en ny kandidat vederlagsfrit. Opsiges den udvalgte kandidat på grund af manglende evne til at leve op til de på forhånd fastlagte krav, træder garantien også i kraft. Det er dog en forudsætning, at FRONTPEOPLE A/S inddrages i opsigelsen.

Dette betyder, at garantien dækker, medmindre referenceforhold, rammebetingelser og indholdet i jobbet ændres. Der gennemføres opfølgningssamtaler med kandidat og virksomhed minimum to gange i garantiperioden.

Garantien omfatter ikke omkostninger til annoncering samt eventuelle direkte omkostninger.