Anonym

KONCERN ØKONOMI- & REGNSKABSCHEF

  • This position has been filled

Vores kunde er en international BtB projekthandelsvirksomhed med operationer i Kina, Nord- og Sydamerika og Europa. Det danske hovedkontor ligger på Fyn. 

Koncernen der omsætter for dkk 200 mio. er blandt de største i sin niche og vækstperspektiverne for markedet og virksomheden ser lovende ud.


Koncern Økonomi- & Regnskabschef med CFO-potentiale

Vi søger en forretningsorienteret økonomi- og regnskabschef som kan håndtere en både strategisk ledelsesdialog og en ”hands-on” økonomi- og regnskabsopgave.

Du får en central rolle og skal bidrage til kontrolleret vækst og den fortsatte udvikling og optimering af koncernen. Økonomi- og regnskabschefen er en del af koncernledelsen.

Central rolle:

Du får ansvar for den daglige drift af økonomifunktionen i koncernens moderselskab, samt for koncernregnskabsfunktionen der omfatter seks udenlandske datterselskaber, herunder:

  • Drift og optimering af regnskabs- og bogholderifunktionen, herunder løn samt koncernøkonomi
  • Styringen af koncernens finansielle og valutamæssige position, med særlig fokus på likviditetsstyring
  • Kontakten til finansielle samarbejdspartnere
  • Drift og udvikling af koncernens IT-systemer i samarbejde med eksterne specialister
  • Rapportering til ledelsen, bestyrelsen og de finansielle samarbejdspartnere
  • Udarbejdelse af budgetter, forecast og andet relevant materiale i forbindelse med nye business cases

Hverdagen er dynamisk og samarbejdende med dygtige kollegaer og eksterne samarbejdspartnere, og du bliver en central person og leverandør af økonomidata til brug for den videre udvikling og organisering.

Du har erfaring med at være hands-on og samtidig drøfte forretning i en mindre international koncern og kan bidrage med økonomisk indsigt, regnskabsmæssig forståelse og driftsøkonomiske analyser og likviditetsstyring. Du har en relevant økonomisk uddannelse, flair for IT og behersker engelsk på forhandlingsniveau i skrift og tale. Har du erfaring med Navision vil det være en fordel.

Interesseret
Er du interesseret og kan du matche stillingens krav, bedes du indsende ansøgning og CV i Word eller PDF, ved at klikke på “Ansøg stillingen” nederst på siden.

Du er velkommen til at kontakte Peter Thyssen på telefon +45 20 93 37 34, hvis du har spørgsmål.

Category

© 2019

logo-footer