Ledelse i praksis

Hvordan kan din virksomhed øge ledelsens og ledernes muligheder for at skabe engagerede medarbejdere?  Ledelse kan være komplekst og synergi og high-performance i ledergruppen kommer ikke af sig selv.

I forløbet arbejdes med fælles definitioner af ledelses- og adfærdskodeks, kombineret med værktøjer til konkrete ledelsesudfordringer. Dette giver ledergruppen mulighed for at udvikle et fælles sprog, samtidig med at den enkeltes ledelsesniveau skærpes. Forløbet tilpasses din virksomhed, og et fælles og væsentligt element er, at der skal være en kombination af et fagligt og et personligt perspektiv – det er det, der gør lederudviklingen effektiv.

VI-Strategi™

Hos FRONTPEOPLE A/S har vi udviklet et koncept, der indrammer ledelseskompleksiteten i én proces, som med mennesket i centrum tænker 360 grader rundt om udviklingen af din virksomhed. Du vil opleve, at resultatet af et VI-Strategi™ forløb er øget sammenhængskraft i ledelsen og styrket ledelsesperformance.

Din virksomheds vision, mission og kulturværdier anvendes som rettesnor for at drøfte ledelses- og adfærdskodeks, altså god ledelse, så de giver mening og bæres videre af alle.

Kundernes positive feedback har betydet, at vi har valgt at beskytte VI-Strategi™ konceptet med et Trademark.

VI’et i VI-Strategi™ er ikke tilfældigt. For at virksomhedens strategi skal lykkes, skal alle med på samme rejse.

Lederdøgnet

24 timer der gør en forskel

  • Hele ledergruppen inviteres til 24 timers skræddersyet intenst samvær med tid til både det faglige og det sociale.
  • Benyttes til at styrke tillidsfaktoren som grundlag for ærlig dialog og effektivt udbytte.
  • Det hele foregår i uformelle rammer som internat – væk fra kontoret og hverdagen.
  • Fokus på de ledelsesmæssige opgaver og spørgsmål, som vi måske ikke får givet tilstrækkeligt opmærksomhed til daglig.
  • Hvordan kan jeg spille mine ledelseskollegaer bedre og hvordan kan de spille mig bedre?
  • Hvor er jeg en ressource for andre, og hvornår er andre en ressource for mig?
  • Hvad er god ledelse egentlig i vores virksomhed? Hvordan udøver vi det, og hvilken adfærd er det vi skal udvise for at fremme vores kulturværdier?

Overvejer du et effektivt boost af ledergruppens fælles udvikling og performance, så kontakt os gerne.

Styrkelsen af fælles tillid i ledergruppen, har en af vores kunder nævnt som det største udbytte:

»Det var vigtigt for vores ledere at der blev skabt en fælles forståelse for, i hvilken retning ledergruppen skulle bevæge sig, herunder at gennemgå og afstemme de enkelte afdelingers vision og mission. Ledelsen fik styrket den fælles tillid til hinanden, hvilket helt sikkert vil gavne det fremtidige samarbejde.«  Henrik H. Blicher, DIN Forsyning A/S.

”Det er sjældent man vinder noget i holdsport, alene”

Sådan siger håndboldspilleren Mikkel Hansen om holdperformance, hvilket i stigende grad også gør sig gældende for virksomheder. Talrige, større internationale virksomheder, som for eksempel Microsoft, har gennem mange år også arbejdet dybt seriøst med at skabe det, de kalder ”A one company culture”, som der kan læses mere om i dette link.

Kontakt os

FRONTPEOPLE A/S

+45 75 19 19 38

mail@frontpeople.dk

Hjulmagervej 8D
DK-7100 Vejle

Brøndby Stadion 20
DK-2605 Brøndby