DATAMESTER / DATAANALYTIKER

  • Ansøgninger er blevet lukkede

Billund Vand & Energi A/S (BVE) er en forsyningsvirksomhed, som skal medvirke til at sikre drikkevands- og spildevandsforsyning af høj sundheds- og miljømæssig kvalitet samt produktion af grøn energi. Virksomheden er blandt de 50 bedst performende forsyningsselskaber i verden og blev i 2017 kåret til Danmarks Bedste arbejdsplads.


Billund Vand & Energi investerer i en digital strategi – og søger en datamester med ansvar for dataanalyser som understøtter den forretningsmæssige udvikling.

Med reference til den adm. direktør får du frie rammer og indflydelse på måden at anvende data på. Du bliver projektleder for alle datarelaterede projekter i BVE, med særligt fokus på det tekniske område og koblingen til økonomi. Nøgleopgaven bliver at finde nye muligheder for optimering og udvikling af drift og projekter gennem dataanalyse.

Som administrator for BVE’s databrønd (datawarehouse) og dataportal, skal du sikre intelligent anvendelse af data i tæt samspil med system- og dataejere. Du vil blive udfordret på databearbejdning i bred forstand og skal samarbejde med kollegaer, rådgivere, leverandører samt deltage i netværk med andre forsyningsselskaber, til gavn for gensidig inspiration og udvikling på dataområdet.

Du bliver kontaktperson vedrørende dataanvendelse og skal kortlægge BVE’s systemlandskab og datastrømme, med henblik på afdækning af potentiale for effektivisering og innovation, herunder dokumentation, formidling, kvalitetssikring, udviklingsplan m.m.

Du vil blive udfordret på specifikation og opsætning af nye teknisk orienterede IT-løsninger, f.eks. machine learning og datarobotter i relation til IoT og datamæssig systemintegration samt opsætning af tilhørende overvågningsløsninger som WebGIS og mobile løsninger. Dertil brugeruddannelse.

Om dig

Du har praktisk erfaring med data/databasearbejde i forskellige systemer, tekniske it-systemer m.m. og kan varetage taktisk-operationel ledelse af mindre og mellemstore IT-projekter. Din uddannelse er ikke afgørende, men gerne IT-fokuseret og operationelt orienteret.

Du har gerne kendskab til og praktisk erfaring med tekniske systemer i energi- og forsyningssektoren, herunder gerne gis- og cad-platforme, og kan omsætte denne viden til effektiv digital forvaltning.

Som person motiveres du af udfordringer og bidrager aktivt og konstruktivt med ideer og synspunkter. Du besidder et godt overblik, nysgerrighed og er orienteret mod teamet i forhold til synergi, effektivisering og vidensdeling.

Du er systematisk og formår at skabe et kvalificeret overblik, strukturere opgaven og lægge en plan herfor, samt gennemføre og følge den helt til mål. Kort sagt – en ordholdende, grundig og omhyggelig opgaveløser.

Interesseret

Hvis du har de rette kvalifikationer og erfaringer til dette job, bedes du indsende ansøgning og CV i Word eller PDF, ved at klikke på “Ansøg stillingen” nederst på siden.

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Peter Thyssen på telefon +45 20 93 37 34.