Anonym

ØKONOMI- & ADMINISTRATIONSCHEF

Vores kunde er en international BtB projekthandelsvirksomhed med central beliggenhed i Trekantområdet, som gennem mange år har været leverandør til store kapitalkæder i primært Europa. Virksomheden tilbyder et unikt job i en omstillingsparat virksomhed, hvor 10 dedikerede medarbejdere brænder for at source kundedesignede møbler og Homeware der styrker kundernes indtjening.


FORRETNINGSORIENTERET ØKONOMI- & ADMINISTRATIONSCHEF

I tråd med at virksomhedens økonomichef går på pension, søges nu en forretningsorienteret økonomi og administrationschef som kan fortsætte den ambitiøse kurs i gode vækstperspektiver.

Du får en central rolle som højre hånd og stedfortræder for virksomhedens direktør, samt tovholder på den videre implementering af vækststrategien og videreudvikling af struktur og aftalegrundlag generelt.

Rollen er bred og ansvaret omfatter:
– Økonomi, 3 x regnskaber og bogholderi
– Personaleledelse og administration
– Kontrakter og jura
– IT-ansvar
– PA for direktør og bestyrelse, herunder aktivt deltage i bestyrelsesmøder som sekretær

Hverdagen er dynamisk og samarbejdende med dygtige kollegaer og eksterne samarbejdspartnere og du får selv hands-on i projekter og opgaver.

Succeskriterier i stillingen er:
– Kvalitet i rapportering og tal
– Likviditetsstyring
– Klar struktur, rolle og ansvarsafgrænsning og tydelige processer
– Opfange afvigelser i aftaler, projekter og leverancer
– Professionalisere forretningsgange i hele værdikæden med fokus på risikoafgrænsning

Du har erfaring med forandringsledelse i international handelsvirksomhed og har stor økonomisk indsigt og erfaring med driftsøkonomiske analyser og likviditetsstyring. Samtidig har du erfaring med samhandels kontrakter og risikostyring og er stærk i Excel og Navision. Dertil uddannelse på HD-niveau og engelsk på forhandlingsniveau i skrift og tale.

Interesseret 

Hvis du har de rette kvalifikationer og erfaringer til dette job, bedes du indsende ansøgning og CV i Word eller PDF, ved at klikke på “Ansøg stillingen” nederst på siden.

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Peter Thyssen på telefon +45 20 93 37 34.

Or

Notify a friend Print

Copy the link:

Or

Category

© 2019

logo-footer