Bovia

REGNSKABSMEDARBEJDER

  • Denne stilling er blevet besat

Administrationsselskabet BOVIA er for alle almene boligforeninger, der ønsker at stå stærkere i fremtiden. De har den fornødne specialviden, og tager sig af jura og administration, så deres kunder – boligforeningerne – kan bruge deres tid på at gøre boligforeningens lejemål attraktive for beboerne. BOVIA administrerer og udlejer p.t. ca. 8.000 boliger i Kolding, Lunderskov, Vejen, Billund og Grindsted.


REGNSKABSMEDARBEJDER TIL BOVIA I KOLDING

Med reference til regnskabschefen bliver du en nøglemedarbejder ift. afstemningsopgaver og processen med de ca. 120 eksterne afdelingsregnskaber. Som en del af stabsfunktionen, skal du agere rådgiver og sparringspartner for organisationen og skal bidrage med support til bl.a. inspektør analyser og kalkulationer.

Dine øvrige nøgleopgaver er beskrivelse af forretningsgange i økonomi, afstemningsopgaver samt opstilling og vedligeholdelse af dokumentation og præsentation af regnskaber. Du bliver desuden hands-on i udarbejdelsen af regnskaber, bogføring og regnskabsafslutninger. Dertil kommer regnskabsmøder med afdelingsbestyrelser, og medvirken til udvikling og styring af regnskabsprocessen i samarbejde med regnskabschefen. Desuden vil du foretage indberetning af regnskaber til Landsbyggefonden, indberetning af lån til Landsbyggefonden, medvirke til besvarelse af regnskabsgennemgang fra Landsbyggefonden samt ad hoc bistand ved regnskabsopgaver.

 

 

I samarbejde med controlleren skal du medvirke til budgetlægning i de ca. 120 afdelinger og deltage i budgetmøder med inspektører og afdelingsbestyrelser samt arbejde med budgetopfølgning.

Derudover kan der forekomme projekter, hvor du agerer som projektdeltager og projektleder i interne projekter, arbejde med konvertering af lån, opsætning af lån i lånermodulet i økonomisystemet samt i spidsbelastningsperioder løse opgaver fra bogholderiteamet.

Om dig

Du er udadvendt og god til at afstemme din kommunikation efter modtageren. Det falder dig naturligt at organisere dit arbejde, så det bliver effektivt. Dine samarbejdsevner er gode, og du indgår gerne i et teamwork. Din vedholdenhed har vist sit værd i din karriere og det samme dit ønske om at se resultater og tage initiativ.

Du kommer til at arbejde i et åbent og projektorienteret miljø, hvor det er afgørende, at du både evner at kommunikere tydeligt i skrift og tale og se dine projekter i en tværorganisatorisk sammenhæng.

Tålmodighed og en analytisk tilgang til opgaven passer til dig. Du er loyal, proaktiv, selvstændig og tillidsskabende. Samtidig tænker du på hele organisationen fremfor suboptimering.

Kvalifikationer

Du har en relevant uddannelse som HA eller HD gerne suppleret med yderligere uddannelse, og du har evne og vilje til løbende videreuddannelse og kompetenceudvikling. Dertil kommer erfaring med regnskabsafslutning og du besidder regnskabs- og bogholderimæssig flair. Du er en erfaren bruger af Microsoft Office Word og behersker Excel på højt niveau.

Desuden har du erfaring fra at arbejde med økonomisystemer, databaser, pivottabeller, gerne konstruktion af modeller og udtræksfiler samt interesse for at sætte struktur og orden på data. Har du kendskab til den almene sektor eller på anden måde forståelse for de administrative og politiske processer i boligforeningsregi er det et plus, men ikke et krav.

Dine skriftlige og mundtlige formidlingsevner er på højt niveau, og du er i stand til at indhente og videregive informationer.

Bovia tilbyder

En spændende stilling, hvor du:

  • Har frihed under ansvar, og kan sætte dit præg
  • Bliver en del af en dynamisk organisation
  • Aktivt deltager i projekter også som projektleder
  • Får udfordringer og kan udvikle dig
  • Tjener en god løn, der modsvarer dine kvalifikationer

Interesseret?

Hvis du har de rette kvalifikationer og erfaringer til dette job, bedes du indsende ansøgning og CV i Word eller PDF, ved at klikke på “Ansøg stillingen” nederst på siden.

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Jonas Marvig Jensen på telefon +45 93 63 01 01.

Category

© 2019

logo-footer