TEKNISK CHEFTiden er inde til en ny rensestruktur i Sønderborg Kommune – fra spild til værdi

SONFOR er dedikeret til at sikre en hverdag med vand, spildevand, varme, energi, og renovation, der respekterer vores planet og dens ressourcer.

De fem renseanlæg, der i Sønderborg Kommune årligt renser 7,5 mia. liter spildevand og regnvand, drives af SONFOR. Det er SONFORs opgave, at det spildevand der er en del af vores alles hverdag bliver taget hånd om, så det kommer ordentligt tilbage i vandkredsløbet.

SONFOR har hævet ambitionerne for fremtiden. Ved at udvide fokus fra forsyningssikkerhed til udvikling af fremtidssikre infrastrukturer, der gavner både lokalsamfund, klima og miljøet, ser man nu ind i en ny plan for rensestrukturen i Sønderborg Kommune.

Da det ikke er muligt at løfte de nuværende renseanlæg tilstrækkeligt til at understøtte SONFORs ambitioner, har man siden 2018 undersøgt, analyseret og kortlagt mulige scenarier for en ny rensestruktur i Sønderborg Kommune. Den nye rensestruktur bliver en nøglespiller i planerne om sektorkobling af området, hvor der skal udnyttes løsninger på tværs af sektorerne – f.eks. ved at bruge spildevand til opvarmning af boliger eller nedkøling i industrien. Projektet er navngivet VÆRDIVAND, fordi målet er at gøre spild til værdi.

Der er nu truffet beslutning om ny rensestruktur i Sønderborg Kommune, hvilket betyder, at der bliver færre renseanlæg, og hovedparten af driften centraliseres på et nyt renseanlæg.

Metoder og teknologierne i den nye rensestruktur er endnu ukendt – det skal en ny teknisk chef være med til at skabe.

Teknisk chef til projekt VÆRDIVAND

Med reference til programchef Dennis Bødewadt Carstensen, bliver du ansvarlig for den tekniske side af projekt VÆRDIVAND i SONFOR.

Her får du ansvaret for at lede, udvikle og overvåge alle tekniske aspekter af anlægsprojektet, samt for at sikre, at projektets tekniske mål og standarder opfyldes.

Derudover bliver du ansvarlig for at etablere, organisere og lede projektafdelingen, herunder udvikling af teknisk design og løsninger, samt styring og kontrol af de løbende investeringer og omkostninger til anlæg, maskiner og bygninger.

Du får således en vigtig rolle i at sikre, at der tages hånd om alle opgaver lige fra designfasen til skitser, byggeansøgning, udbudsprojekt, udførelse, dokumentation samt aflevering.

Projektet VÆRDIVAND indgår i SONFORs koncernstruktur som en selvstændig projektorganisation med reference til den øverste ledelse. Det forventes, at projektgruppen kan udvikle nye best practises, der indarbejdes i SONFORs øvrige organisation. Som en del af projektets ledergruppe vil du derfor være med til at etablere et stærkt samarbejde med driften i SONFOR og på tværs af værdikæden i projektet med finans, projektudvikling, kvalitet mv.

Erfaring med ledelse og styring af projekter i større skala

Den rette person til stillingen har en relevant teknisk uddannelse og en kommerciel og ledelsesmæssig overbygning.

Dertil har du erfaring med forandringsledelse samt ledelse og styring af anlægsprojekter i større skala. Derudover har du stærke kvalifikationer indenfor projektledelse med forståelse for byggeriets faser og økonomi.

Du kommer måske fra rådgiverbranchen, industrien eller forsyningssektoren. Vigtigst af alt er det, at du brænder for store projekter, forandringsledelse og udvikling af nye metoder og teknologier, som kan understøtte SONFORs ambitioner om fremtidssikre infrastrukturer.

SONFOR tilbyder

Som medarbejder i SONFOR bliver du en del af en organisation, der arbejder for en grønnere hverdag, og som sætter den bæredygtige dagsorden. SONFORs arbejde har stor betydning for borgernes hverdag samt for miljøet i Sønderborg Kommune – dette kan du være med til at påvirke i fremtiden.

Dine kommende kollegaer er alle engagerede og bevidste om, at der varetages et stort samfundsansvar. I hverdagen kan du forvente en uhøjtidelig omgangstone i et positivt arbejdsmiljø.

Dette unikke projekt, der må betegnes som et fyrtårnsprojekt indenfor spildevandsrensning, forventes at kunne gøres til virkelighed inden 2029.

Interesseret? 

Kan du se dig selv bidrage til den grønne og bæredygtige omstilling hos SONFOR, så send os dit CV samt ansøgning i Word eller PDF, ved at klikke på ”ansøg stillingen” nederst på siden.

Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte Peter Thyssen på telefon +45 20 93 37 34.

FRONTPEOPLE A/S er eksperter i Headhunting og Executive Search, og har med base i Vejle og Brøndby arbejdet med rekruttering over hele landet siden 2007. Vi går altid til opgaven med fuld fortrolighed. Du kan derfor forvente, at dit kandidatur aldrig videregives uden din accept.

Or

Notify a friend Print

Copy the link:

Or