Administrationsselskabet BOVIA er for alle almene boligforeninger, der ønsker at stå stærkere i fremtiden. De har den fornødne specialviden, og tager sig af jura og administration, så deres kunder – boligforeningerne – kan bruge deres tid på at gøre boligforeningens lejemål attraktive for beboerne. BOVIA administrerer og udlejer p.t. ca. 8.000 boliger i Kolding, Lunderskov, Vejen, Billund og Grindsted.


Med reference til regnskabschefen, får du ansvaret for proaktivt at arbejde på nye byggeprojekter, herunder bl.a. stå for kontakt til Landsbyggefonden og byggeteknisk afdeling.

Dine nøgleopgaver vedr. byggeri bliver at medvirke i processen fra start til slut, udarbejde økonomiske beregninger af projektøkonomi, belåning og huslejeeffekt, opstilling/præsentation af økonomi/husleje på byggeprojekter. Desuden styring af tilsagn og godkendelser, medvirke til sikring af procedure.

Du bliver en vigtig spiller i kommunikationen med Landsbyggefonden, kommuner, banker og kreditforeninger. Øvrige opgaver bliver deltagelse og formidling ved afdelingsmøder vedr. byggeprojekter, beregninger af belåning, udarbejdelse af udbud på belåning, dokumenthåndtering belåning, likviditetsstyring byggelån og hjemtagelse af endelig belåning.

På regnskabssiden vil du have løbende økonomiopfølgning på byggeprojekter, afstemningsopgaver vedr. byggekonti og byggelån samt support til byggeafdelingen vedr. økonomi. Desuden kommer opstilling af byggeregnskaber, herunder klargøring til revision.

Til budgettet vil du skulle levere input vedr. byggeri til budgetlægning i afdelingerne, herunder belåning samt input og byggetekniske helhedsplaner til budgetlægning i afdelinger. Desuden vil du kunne være projektdeltager og projektleder i interne projekter, og gennemføre tinglysningsopgaver i forbindelse med belåning.

Der vil i begyndelsen være en del oprydning i gamle byggesager, hvor der skal opstilles byggeregnskab og hjemtages belåning.

Om dig

Du har lysten til at udvikle dig og kan se muligheder I, at blive ekspert indenfor området. Du er udadvendt og god til at afstemme din kommunikation efter modtageren. Det falder dig naturligt at organisere dit arbejde, så det bliver effektivt. Dine samarbejdsevner er gode, og du indgår gerne i et teamwork. Din vedholdenhed har vist sit værd i din karriere og det samme dit ønske om at se resultater og tage initiativ.

Du kommer til at arbejde i et åbent og projektorienteret miljø, hvor det er afgørende, at du både evner at kommunikere tydeligt i skrift og tale og se dine projekter i en tværorganisatorisk sammenhæng.

Tålmodighed og en analytisk tilgang til opgaven passer til dig. Du er loyal, proaktiv, selvstændig og tillidsskabende. Samtidig tænker du på hele organisationen fremfor suboptimering.

Kvalifikationer

Du har en relevant uddannelse som HA eller HD gerne suppleret med yderligere uddannelse, og du har evne og vilje til løbende videreuddannelse og kompetenceudvikling.

Dertil kommer erfaring med regnskabsafslutning og du besidder regnskabs- og bogholderimæssig flair. Du er en erfaren bruger af Microsoft Office Word og behersker Excel på højt niveau. Desuden har du erfaring fra at arbejde med økonomisystemer, databaser, pivottabeller, gerne konstruktion af modeller og udtræksfiler samt interesse for at sætte struktur og orden på data.

Har du kendskab til den almene sektor eller på anden måde forståelse for de administrative og politiske processer i boligforeningsregi er det et plus, men ikke et krav. Dine skriftlige og mundtlige formidlingsevner er på højt niveau, og du er i stand til at indhente og videregive informationer.

Bovia tilbyder

En spændende stilling, hvor du:

  • Har frihed under ansvar, og kan sætte dit præg
  • Bliver en del af en dynamisk organisation
  • Aktivt deltager i projekter også som projektleder
  • Får udfordringer og kan udvikle dig
  • Tjener en god løn, der modsvarer dine kvalifikationer

© 2023

logo-footer